Türk Vatandaşlığı İşlem Adımları

 • Alıcı ile satıcı anlaşmaya varır,
 • Alıcı gerekli belgeleri oluşturur,
  Başvuru aşamasında gerekli belgeler
  • Başvuru Formu
  • Vatandaşı olunan devlete ait kimlik, vatansız ise buna ilişkin onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
  • 2 adet fotoğraf
  • Pasaport üzerine kayıtlı ikamet izni veya geçerli turist vizesi
  • Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı olanların nüfus cüzdanı fotokopileri ve ikamet adresleri
  • Başvuru için yapılan ödemenin makbuzu
  • Türk vatandaşlığı kazanması istenen çocuklar var ise, yurt içinde ve yurt dışında noter, dış temsilcilik veya yetkili makamlarca düzenlenmiş belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi
  • Medeni hâl belgesi
  • Doğum belgesi ve nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
  • Doğum tarihi olmayan kimliklerin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, alınamaz ise kişinin ilgili kanun gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Alıcı ya da vekili Vatandaşlık Gayrimenkul Değerleme Raporu için değerleme firmasına talepte bulunur,
 • Raporun bedelini öder,
 • Aldığı raporla birlikte diğer belgeleri Tapu Dairesine sunar,
 • Tapu dairesinin verdiği randevu saatinde Tapu Dairesinde satıcı ile birlikte bulunulur,
 • Alım satım işlemi gerçekleşir,
 • Gayrimenkul Tapu Sicil Kayıtlarına “gayrimenkulü 3 yıl satmama taahhüdü şerhi” eklenir,
 • Tapu Müdürlüğü işlem evraklarını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/ Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’na gönderilir,
 • Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı “Uygunluk Belgesi” düzenler,
 • Üst yazı ile Göç̧ İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderir.
 • “Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç̧ İdaresi İl Müdürlüğü’ne ikamet izni başvurusu yapılır,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İsleri İl Müdürlüğü ‘ne de vatandaşlık başvurusu yapılır.
 • İkametgâh İçin Başvurulur.
İkamet Aşamasında Gerekli Belgeler
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf (biyometrik ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 • Geçerli Sağlık Sigortası
 • Satın alınan Tapuya ilişkin Tapu Kayıt Örneği ve Tapu Senedinin sureti
 • Türkiye’den ve hâlihazırda vatandaşı bulunduğu ülkenin makamlarından verilecek adli sicil belgeleri
 • Yerleşim Yeri Belgesi